Διεθνές Συνέδριο για τις ψηφιακές προκλήσεις των επαγγελματιών στο Μουσείο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Digital challenges for museum experts» την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ώρα έναρξης 09:00) στο Ξενοδοχείο Athens Gate, στην Αθήνα (διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού 10).

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου eCult Skills, http://ecultskills.eu/, το οποίο κατέγραψε την εμφάνιση νέων επαγγελματικών περιγραμμάτων, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και της εφαρμογής τους στα μουσεία. Το Συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και τη διερεύνηση τρόπων αξιοποίησης τους. Στο πλαίσιο αυτό θα παράσχει σε ερευνητές, επαγγελματίες, οργανώσεις και δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Πολιτισμού, αλλά και σε επιχειρήσεις και μηχανικούς των ΤΠΕ, ένα φόρουμ με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και οραμάτων για την αλληλεπίδραση του Πολιτισμού με την Τεχνολογία και τις νέες επαγγελματικές προοπτικές, στις οποίες αυτή μπορεί να οδηγήσει. Το Συνέδριο απευθύνεται σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως σε μουσεία, σε επαγγελματίες στον χώρο του Πολιτισμού (προσωπικό, Διευθυντές, μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής), σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ), και σε κάθε ενδιαφερόμενο από την βιομηχανία των ΤΠΕ και τον χώρο του Πολιτισμού.

Το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συνεδρίουhttp://ecultskills-conference.eap.gr/.

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η αγγλική και σε όσους παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ? Leonardo da Vinci.

Main Menu