10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση" & 8ο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016.

10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, http://hcicte2016.etpe.gr/el/

8ο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 23-25 Σεπτεμβρίου 2016, http://didinfo2016.etpe.gr/

Main Menu