Καταβολή οικονομικής συμμετοχής πρωτοετών φοιτητών ακ. έτους 2016-2017

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ' αριθμ. 286/21-12-2015 Συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα αιτημάτων των φοιτητών για περαιτέρω διευκόλυνση στην καταβολή οικονομικής συμμετοχής, την οικονομική κατάσταση της χώρας, την τρέχουσα δημοσιονομική συγκυρία, καθώς και το περιεχόμενο και την ισχύ των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την κίνηση κεφαλαίων, αποφάσισε όπως δοθεί επιπλέον η δυνατότητα καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στους πρωτοετείς φοιτητές, για τη δήλωση θεματικών ενοτήτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σε δύο δόσεις.

Ως εκ τούτου, οι τρόποι καταβολής της οικονομικής συμμετοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές διαμορφώνονται ως εξής:

1. καταβολή της οικονομικής συμμετοχής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω e-banking και συγκεκριμένα με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό που αντιστοιχεί σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών [500,00 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και 650,00 ευρώ για κάθε θεματική ενότητα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, πλην των υποενοτήτων της θεματικής ενότητας ΔΙΠ40 (ΔΙΠ40 και ΔΙΠ40Α) του Προγράμματος Σπουδών «Διασφάλιση Ποιότητας» για το οποίο η οικονομική συμμετοχή για κάθε υποενότητα αντιστοιχεί σε 325,00 ευρώ],

2. καταβολή της οικονομικής συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας VISA ή MASTERCARD από δύο (2) έως οκτώ (8) άτοκες δόσεις:
i) καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου http://payments.eap.gr (σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών του ΕΑΠ)
ii) καταβολή με πιστωτική κάρτα με την προσωπική παρουσία στα γραφεία του Τμήματος Μητρώου Φοιτητών του ΕΑΠ στην Πάτρα,

3. καταβολή της οικονομικής συμμετοχής με πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD παράλληλα με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,

4. καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σε δύο δόσεις ως εξής:
i) το ήμισυ της οικονομικής συμμετοχής με τη δήλωση της/των Θ.Ε ακαδημαϊκού έτους 2016-2017,
ii) το υπόλοιπο μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται για τους υποψηφίους κάθε κατηγορίας:
Κατηγορία Α: μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2016.
Κατηγορία Β: μέχρι και την 15η Απριλίου 2016.
Κατηγορία Γ: μέχρι και την 30η Μαΐου 2016.

Σημειώνεται ότι με την καταβολή των δόσεων της οικονομικής συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών και στο fax 2610.367110 η απόδειξη κατάθεσης από την Τράπεζα, με ευκρινώς συμπληρωμένα και σε κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, το ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ και οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΩΝ ΘΕ επιλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Σε περίπτωση καταβολής της οικονομικής συμμετοχής μέσω e-banking, παρακαλείσθε στην αιτιολογία κατάθεσης να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό και τους κωδικούς των ΘΕ.
Μετά την εισαγωγή του ΙΒΑΝ σε περίπτωση που ζητηθεί όνομα δικαιούχου παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Main Menu