Ανακοίνωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής

Στο τελευταίο διάστημα διευρύνεται η παραπληροφόρηση σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μέσα Ενημέρωσης και διάφοροι παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τροφοδοτούν το κοινό με ειδήσεις που απέχουν σε μεγάλο βαθμό από την πραγματικότητα. Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε τη σκοπιμότητα της διάδοσης ψευδών ειδήσεων για το Ίδρυμα, ωστόσο οφείλουμε να υπεραμυνθούμε της αλήθειας. Πολύ περισσότερο, επειδή θεωρούμε ότι η παραπληροφόρηση προσβάλλει το κύρος και την αξιοπιστία του Ε.Α.Π., τη λειτουργία του ως πανεπιστημιακού θεσμού και προφανώς προκαλεί ανησυχία στους χιλιάδες των φοιτητών του.

Προκειμένου λοιπόν να αποσαφηνίσουμε τα ζητήματα που κυριαρχούν στην ειδησεογραφία που αφορά στο Ίδρυμα, σημειώνουμε ότι το ΕΑΠ ήταν και παραμένει οικονομικά βιώσιμος οργανισμός, χάρις στο Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τη συνδρομή των χιλιάδων φοιτητών του, που το εμπιστεύονται για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Το ζήτημα που προξένησε την ένταση της παραπληροφόρησης αφορά στη λήξη των συμβάσεων 177 υπαλλήλων του, οι οποίοι αμείβονταν έως σήμερα μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ενόψει αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος η Διοίκηση του ΕΑΠ κινητοποιήθηκε και:
- Εξασφάλισε την παράταση της λήξης των έργων ΕΣΠΑ κατά έναν (1) μήνα, ήτοι μέχρι την 15η Δεκεμβρίου και την αντίστοιχη παράταση των αμοιβών για τους συμβασιούχους υπαλλήλους του.
- Πρότεινε στα αρμόδια υπουργεία και έγινε αποδεκτή η άμεση προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης σύμφωνα με την οποία θα δοθεί λύση για την κατ' εξαίρεση παραμονή των συμβασιούχων μέχρι 31/08/2016. Στο διάστημα αυτό η μισθοδοσία των υπαλλήλων θα επιβαρύνει το αποθεματικό του Ε.Α.Π.

Μέχρι την 31η Αυγούστου 2016 η Διοίκηση δεσμεύεται να:
- Καταρτίσει Σχέδιο Οργανογράμματος των Διοικητικών Υπηρεσιών του, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι απαιτούμενες θέσεις προσωπικού για τη λειτουργία του Ιδρύματος, και το οποίο θα προωθήσει προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας.
- Προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαφανείς διαδικασίες για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του σύμφωνα με το εγκριθέν Οργανόγραμμα, στις οποίες διαδικασίες θα μπορούν να συμμετέχουν βεβαίως και οι συμβασιούχοι υπάλληλοί του με δίκαιη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους στο Ίδρυμα.

Με το πέρας αυτών των ενεργειών το ΕΑΠ θα διαθέτει επιτέλους ικανό αριθμό υπαλλήλων που θα ανταποκρίνεται στις διοικητικές ανάγκες του. Υπαλλήλων που θα διασφαλίσουν το δικαίωμα εργασίας τους στο Ίδρυμα σε μόνιμη και διαρκή βάση και δεν θα κινδυνεύουν από τη βούληση των εκάστοτε Διοικήσεών του.

Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι το Ε.Α.Π. δύναται να αναλάβει απρόσκοπτα την επιβάρυνση από τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του, όπως άλλωστε πράττει ήδη για τους 2.000 επιστήμονες του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Είναι φανερό από την έκθεση των ανωτέρω ότι η Διοίκηση του ΕΑΠ:
- Παρέκαμψε μικροπολιτικές σκοπιμότητες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος και μάλιστα μιας ευαίσθητης κατηγορίας, αυτής των Συμβασιούχων.
- Όχι μόνο δεν υποβάθμισε τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά αντιθέτως με υπευθυνότητα συνεργάστηκε έγκαιρα και αποτελεσματικά με τα συναρμόδια υπουργεία για την εξεύρεση μόνιμης και διαρκούς λύσης.

Πληροφορούμε επιπλέον ότι η Διοίκηση παρά το πρόβλημα των Συμβασιούχων που απροσδόκητα επωμίστηκε, επεξεργάζεται και θα προτείνει προς ευρεία συζήτηση έναν Οδικό Χάρτη μετάβασης προς την αυτοδυναμία του Ιδρύματος. Επίσης δεσμεύεται να διατυπώσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό για την ακαδημαϊκή και οικονομική ανάπτυξη του ΕΑΠ με ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του Ιδρύματος.

Συνεπώς η συνέχιση της μετάδοσης εσφαλμένων πληροφοριών έχει μοναδικό αποτέλεσμα την κακοποίηση της πραγματικότητας και τελικά την προσβολή του Ιδρύματος. Από την πλευρά μας διατρανώνουμε, ότι ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης και βεβαίως και το ΕΑΠ πρέπει να μείνει έξω από την άγονη πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

Main Menu