Πρόγραμμα παρουσίασης / εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015

Προδιαγραφές παράδοσης & Σχήμα Μετα-δεδομένων Διπλωματικών Εργασιών

  


  

Οδηγίες κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγίες κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας Ειδικά για τα ΜΠΣ: ΑΓΓ, ΜΒΑ, ΜΣΜ, ΓΤΠ

  


 

Επιλέξτε το πρόγραμμα σπουδών σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τo πρόγραμμα παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών:

ΑΓΓ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας

ΓΕΡ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

ΓΑΛ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας

ΓΤΠ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα

ΔΙΑ Διαχείριση Αποβλήτων

ΔΙΠ Διασφάλιση Ποιότητας

ΔΠΜ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

ΔΜΥ / ΔΥΥ Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.

ΔΤΕ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΧΤ Διαχείριση Τεχνικών Έργων

ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων: ΕΚΠ51 ΕΚΕ50-51-52 ΕΚΠ64 EKΠ65

ΕΚΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση: ΕΚΠ50 ΕΚΠ51 ΕΚΠ60 ΕΚΠ61 ΕΚΠ62 ΕΚΠ63 ΕΚΠ64 ΕΚΠ65 ΕΚΠ66

ΚΠΠ Κατάλυση και Προστασία Περιβάλλοντος

ΚΦΕ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών

MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΣΜ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία

ΠΛΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΣΕ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΠΣΠ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων Υποδομής

ΠΣΦ Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

ΣΔΥ Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού

ΣΜΑ Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού - Πολυμέσα

ΤΡΑ Τραπεζική

 

 


Τα προγράμματα παρουσίασης των υπολοίπων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών θα αναρτώνται σταδιακά. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το αναλυτικό Πρόγραμμα προκειμένου να λάβετε έγκαιρη γνώση σε περίπτωση τυχόν αλλαγών.

 

Main Menu