ΕΑΠ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Πρόσκληση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Εξ Αποστάσεως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική», για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Main Menu