ΕΑΠ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Εξ Αποστάσεως Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «MSc in Enterprise Risk Management»/ HOU & OUC - Distance Learning joint Programme «MSc in Enterprise Risk Management»

Δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

View the Call of applications here.

Main Menu