ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ ΘΕ ΔΤΕ51 & ΔΤΕ60 ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2014-2017

Σας ενημερώνουμε ότι στο διαδικτυακό τόπο του ΕΑΠ έχουν αναρτηθεί ανά ΘΕ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτεινόμενων υποψήφιων μελών ΣΕΠ ΘΕ ΔΤΕ51 & ΔΤΕ60 για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2017 σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στην υπ? αριθμ. 276η/28-07-2015 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ (ΑΔΑ: 676Β46ΨΖΣΘ-77Π).
Για να ενημερωθείτε για τη σειρά κατάταξής σας πιέστε εδώ.

Main Menu