Επιλογή Διευθύντριας Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης

Σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 293/08-03-2016 συνεδρίασης της Διοικούσας  Επιτροπής του ΕΑΠ, ορίζεται Διευθύντρια της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης η κ. Βασιλεία Χατζηνικήτα.

H κ. Χατζηνικήτα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Πράξη στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Διευθύντρια Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» και Συντονίστρια της Μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη». Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων καθώς και σε συλλογικούς τόμους. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά - εκπαιδευτικά προγράμματα. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (KEE) και του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), εμπειρογνώμονας σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εκπρόσωπος του ΥΠΠΕΘ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Εθνική Διαχειρίστρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Προγράμματος PISA (Programme for International Student Assessment) του ΟΟΣΑ. 

Main Menu