Πληροφορίες για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για πληροφορίες σχετικά με τα έξι (6) Νέα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και για την περίοδο υποβολής δηλώσεως ενδιαφέροντος, μπορείτε

  • να επικοινωνείτε από τις 08:00π.μ έως 18:00μ.μ. (Δευτέρα - Παρασκευή) με τα εξής τηλέφωνα:

2610367321, 2610367322, 2109097205, 2109097222, 2610367300 ή

  • να ενημερωθείτε από την Ιστοσελίδα μας ΕΔΩ

Main Menu