Δελτίο Τύπου - Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

H τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχει ορισθεί για το Σάββατο 09 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00, στο Αίθριο, Κτίριο Β- Πανεπιστημιούπολη (Διευθ. Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ, 26335, Πάτρα).

 

Το Πρόγραμμα έχει ως εξής: 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1)Διαχείριση Τεχνικών Έργων  

2)Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

3)Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων

4)Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

5) Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

6) Διαχείριση Αποβλήτων

7)Κατάλυση & Προστασία Περιβάλλοντος

8)Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

9)Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

10) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα

11) Διασφάλιση Ποιότητας

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

12) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

13) Διοίκηση Μονάδων Υγείας

14) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

15) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

16) Τραπεζική

17) Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ 

Main Menu