Έναρξη Λειτουργίας « Press Kit»

Σας ενημερώνουμε για την δημιουργία και λειτουργία «PressKit» στην κεντρική ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΕΑΠ (https://www.eap.gr/el/press-kit/4464-press-kit) .

Η ενότητα προσφέρεται για τη διευκόλυνση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος (Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές) και των δημοσιογράφων προκειμένου να διατίθενται, εύκολα και με έγκυρο τρόπο, φωτογραφικό υλικό, επίσημα logos (σε κατάλληλη ποιότητα και ανάλυση) που τους ενδιαφέρουν, για τη περαίωση αντίστοιχα μιας εργασίας ή του καθήκοντός τους.

Η ενημέρωση του υλικού θα είναι συνεχής ώστε να υπάρχει πάντα η δυνατότητα εύρεσης έγκυρου, επικαιροποιημένου και κατάλληλου ποιοτικά ψηφιακού υλικού.

Main Menu