Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 323/13-01-17 απόφαση της ΔΕ,

Η Διοικούσα Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να εκφράσει τον αποτροπιασμό της για το άθλιο δημοσίευμα περί δήθεν ατασθαλιών και κακής διαχείρισης εκ μέρους της Διοίκησης που διακίνησε ο αναπληρωτής καθηγητής του Ιδρύματος κ. Ε. Ζέρβας. Πέραν του γεγονότος ότι οι κατασκευασμένοι πίνακες δαπανών αφορούν σε απολύτως νόμιμες  αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου, δημόσιων και διαφανών μέσω της ανάρτησής τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτή η μεθοδευμένη επίθεση αποσκοπούσε στη δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων, στην κατασυκοφάντηση της Διοικούσας Επιτροπής και κατά συνέπεια στη δολιοφθορά σε βάρος του ίδιου του Πανεπιστημίου.

Οι εμπνευστές αυτής της αήθους ενέργειας ανήκουν σε εκείνη τη μερίδα που έχει απαξιωθεί ηθικά και είναι υπεύθυνη για την επί χρόνια διοικητική και ακαδημαϊκή αδράνεια του ΕΑΠ. Επιπλέον η κίνηση αυτή είναι πρωτοφανής για τα πανεπιστημιακά ήθη και προσιδιάζει περισσότερο στον ακαδημαϊκό Μεσαίωνα. 

Ωστόσο οι ισχυρισμοί τους διαψεύδονται από την πορεία του Ιδρύματος. Η άριστη διαχείριση που επιβεβαιώνεται από τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του 2016, οι συνετές διοικητικές επιλογές που αφορούν στη μέγιστη διοικητική αποδοτικότητα, η αναπτυξιακή αντίληψη που στοχεύει στην ακαδημαϊκή ανανέωση του ΕΑΠ, συνιστούν την απάντηση στους κοινούς συκοφάντες.

Η Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την απόδοση διοικητικών και ποινικών ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση, με αποκλειστικό γνώμονα την προάσπιση του κύρους του Ιδρύματος. 

Main Menu