Αποκατάσταση δυσλειτουργιών στις μετακινήσεις φοιτητών με ΚΤΕΛ

Η Διοίκηση του ΕΑΠ σε συνέχεια των διαμαρτυριών ορισμένων φοιτητών του για τις αρρυθμίες που παρουσιάστηκαν στη συνεργασία Υπεραστικών ΚΤΕΛ σε σχέση με το δελτίο μετακίνησης φοιτητή, επικοινώνησε αμέσως με την Διοίκηση της ΠΟΑΥΣ με την οποία έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας των ΚΤΕΛ γνωστοποίησε την επικοινωνία της με τα κατά τόπους ΚΤΕΛ για την συμμόρφωσή τους στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογεγραμμένη σύμβαση. Παρατίθεται σχετική επιστολή του Προέδρου της ΠΟΑΥΣ προς διασαφήνιση αλλά και αποκατάσταση της ομαλότητας στην διαδικασία.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα παρακολουθεί την υπόθεση συνεχώς, ώστε να αποκατασταθούν οριστικά δυσλειτουργίες που προέκυψαν στις μετακινήσεις μέχρι τώρα.

ktel an

Main Menu