Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός»

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 327/28-02-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντικός  Σχεδιασμός» στις κατευθύνσεις:

  1. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»
  2. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 
  3.  «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 13η Μαρτίου 2017 έως την 24η Απριλίου 2017. Κατά τη διάρκεια του ιδίου διαστήματος, 13η Μαρτίου έως 24η Απριλίου, γίνεται και η ταχυδρομική αποστολή του φακέλου των δικαιολογητικών.

Πρόσκληση

Οδηγίες 

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.

Main Menu