Επείγουσα Ανακοίνωση


Για την εισαγωγή των φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» καθοριστικό κριτήριο κατάταξης των αιτήσεων είναι η σειρά υποβολής αυτών και όχι η σειρά καταβολής της οικονομικής συμμετοχής.

Main Menu