ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου»

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» έκλεισε την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 21.45, καθώς συμπληρώθηκαν οι 1000 αιτήσεις που προέβλεπε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για φοίτηση σε αυτό το ΠΜΣ και σας υπενθυμίζουμε ότι εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα άλλα οκτώ (8) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το ΕΑΠ. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 και η φοίτηση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2017.

Τα νέα ΠΜΣ του ΕΑΠ είναι σχεδιασμένα από κορυφαίες ακαδημαϊκές Επιτροπές, οργανωμένα σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και βάση του προγραμματισμού τους είναι οι ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα ΠΜΣ αυτά προσφέρονται ψηφιακά στη νέα πλατφόρμα courses.eap.gr και ακολουθούν τις πιο σύγχρονες αρχές διαδραστικής και συνεργατικής μάθησης που εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Main Menu