Έγκριση πινάκων υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π. του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» στις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες Χημείας και Βιολογίας για τα ακ. έτη 2017-2020

Σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε. του Ε.Α.Π.  μετά την 340η Συνεδρίαση της  αποφάσισε όπως εγκρίνει τους πίνακες με τη σειρά κατάταξης των προτεινόμενων υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π, που έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την αξιολόγηση των Τριμελών Επιτροπών, για τις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες  Βιολογίας και Χημείας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ) για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020. Ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ενστάσεων ορίζεται η 17η Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Main Menu