Αναφορικά με την παράταση της υποβολής ενστάσεων των Θ.Ε. περιλαμβάνονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των υπ’αριθμ. 348 ,352 και 353 Συνεδριάσεων της Δ.Ε.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων για τις Θ.Ε. που περιλαμβάνονται στο πρακτικό της 352ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. οι οποίες αναρτήθηκαν στις 26-09-2017 λήγει κατόπιν παράτασης που δόθηκε στις 03-10-2017.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τις Θ.Ε. που περιλαμβάνονται στο πρακτικό της 348ης  Συνεδρίασης της Δ.Ε. ,οι οποίες αναρτήθηκαν 28-09-2017, λήγει κατόπιν παράτασης που δόθηκε στις 05-10-2017.

Παράλληλα, η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τις Θ.Ε που περιλαμβάνονται στο πρακτικό της 353ης Συνεδρίασης της Δ.Ε., οι οποίες αναρτήθηκαν στις 29-09-2017 λήγει κατόπιν παράτασης που δόθηκε στις 05-10-2017.

Προσοχή: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι η σειρά κατάταξης των υποψηφίων της Θ.Ε. ΠΛΗ 36 που είναι αναρτημένη στην Διαύγεια δεν ισχύει και  αναμένεται εκ νέου ανάρτηση της στην επίσημη σελίδα της Διαύγειας.
Αντίστοιχα, αναμένεται να επικαιροποιηθεί η πλατφόρμα των αιτήσεων με την ορθή σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

Main Menu