Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π του ΕΑΠ στη Διοικούσα Επιτροπής του Ιδρύματος

Βάσει τουν.4485/2017 και της υπ’ αριθ.613/7-09-2017 σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με τη την υπ’ αριθ.349/6-9-2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, διενεργήθηκαν στις 27/9/2017 στην Πάτρα εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) των μελών Δ.Ε.Π του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, εκπρόσωπος εκλέχθηκε ο Αν. Καθηγητής Αυγουστίνος Δημητράς με αναπληρωματικό μέλος τον Αν. Καθηγητή Στυλιανό Ζερεφό.
Η Διοικούσα Επιτροπή συγχαίρει τους εκλεγμένους και ευχαριστεί την επιτροπή της εκλογικής διαδικασίας καθώς και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π που συμμετείχαν για την συνεργασία τους στην διεξαγωγή μίας άψογης διαδικασίας, η οποία τιμά το Ίδρυμα και τους εκλεγμένους συναδέλφους.

Καλή επιτυχία στο έργο τους.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε


Βασίλης Καρδάσης

Main Menu