Σχετικά με το Πλαίσιο Επιλογής Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών 2017-2018

Για να δείτε το περιεχόμενο του Αποσπάσματος από το υπ’αριθμ. 360/19-10-2017 Πρακτικό της 360ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. (19/10/2017) σχετικά με το Πλαίσιο Επιλογής Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών για το ακ. έτος 2017-2018 παρακαλούμε πολύ πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθμ. 360/19-10-2017 Πρακτικό της Δ.Ε. του ΕΑΠ. Πρακτικό 360ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. (19/10/2017 και ώρα 14:00) Η Συνεδρίαση έγινε στα γραφεία του Ε.Α.Π.. Παρόντες: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. κ. Β. Καρδάσης, οι Αντιπρόεδροι της Δ.Ε. κ. Χρ. Κροντηράς, κ. Γ. Ανδρουλάκης και κ. Αν. Ρούσσου. Απόντες: Τα τακτικά μέλη κ. Ανδ. Χατζηγιάννη, Γ. Παπαθεοδώρου και κ. Μ.-Χ. Χατζηϊωάννου και τα αναπληρωματικά μέλη κ. Δ. Ματαράς, κ. Αντ. Λιοναράκης, κ. Αθ. Γκιούρας, κ. Μ. Χατζηνικολάου, Γ. Διβάρης και κ. Σπ. Λαπατσιώρας. Στη Συνεδρίαση συμμετείχε ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών κ. Αθ. Μιχιώτης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη Συνεδρίαση, συμμετείχε και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γρ. Τζόλας, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Χρέη γραμματέα στην παρούσα Συνεδρίαση εκτέλεσε η κ. Όλγα Μπουσίου.

Main Menu