Σχετικά με την Έγκριση Πρακτικών εξέτασης Ενστάσεων Υποψηφίων μελών ΣΕΠ ακ. ετών για τα ΜΠΣ ΕΑΓ, LRM και ΔΓΡ για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 353η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η σειράς κατάταξης των υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στις Θ.Ε. ΕΑΓ 50 και LRM 61 για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2020 μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.

Πιο συγκεκριμένα:

O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 353ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: ΩΑΠ846ΨΖΣΘ-ΦΡΠ είναι ο ακόλουθος: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%91%CE%A0846%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A6%CE%A1%CE%A0

Main Menu