Σχετικά με την ανάθεση τμημάτων σε μέλη Σ.Ε.Π. των Θεματικών Ενοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 που εγκρίθηκαν στην υπ’αριθμ. 361η Συνεδρίαση της Δ.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η ανάθεση τμημάτων σε μέλη Σ.Ε.Π. των Θεματικών Ενοτήτων των Π.Σ. και Μ.Π.Σ. ΑΓΓ, ΑΣΠ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΓΤΠ, ΔΕΟ, ΔΙΑ, ΔΙΠ, ΔΜΥ, ΔΠΜ, ΔΤΕ, ΔΧΤ, ΕΚΕ, ΕΚΠ, ΕΛΠ, ΕΠΟ, ΙΣΠ, ΚΠΠ, ΚΦΕ, ΜΒΑ, ΜΣΜ, ΟΡΘ, ΠΛΗ, ΠΛΣ, ΠΣΕ, ΠΣΠ, ΠΣΦ, ΠΣΧ, ΣΔΥ, ΣΜΑ, ΣΦΠ, ΤΛΧ, ΤΡΑ, ΦΥΕ του Ε.Α.Π. του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/.

Πιο συγκεκριμένα:

O υπερσύνδεσμος όπου μπορείτε να δείτε την απόφαση της 361ης Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ  με ΑΔΑ: ΡΚ7746ΨΖΣΘ-ΥΟ3είναι ο ακόλουθος:  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%9A7746%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%A5%CE%9F3

Main Menu