Σχετικά με το Πλαίσιο Επιλογής Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών 2017-2018 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για να δείτε το περιεχόμενο του Αποσπάσματος από το υπ’αριθμ. 360/19-10-2017 Πρακτικό της 360ηςΣυνεδρίασης της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. (19/10/2017) σχετικά με το Πλαίσιο Επιλογής Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών για το ακ. έτος 2017-2018 σε Ορθή Επανάληψη, παρακαλούμε πολύ πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 361_ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Θ.Ε. & ΔΠΣ_Ο.Ε.

Main Menu