Ενημέρωση για τηλεφωνικές γραμμές

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στις τηλεφωνικές συνδέσεις του ΕΑΠ στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στην Πάτρα. Έπειτα από έλεγχο ενημερώθηκε ο πάροχος των Τηλεφωνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και αναμένεται η επίλυση της βλάβης από τα συνεργεία του. Τα υπόλοιπα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του ιδρύματος λειτουργούν κανονικά. Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Main Menu