Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης- Ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις- στο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

 

Tο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 370/21-02-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3794/2009, (Φ.151/17897/Β6/2014 ΚΥΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 13 του Ν. 4452/2017 (Φ.151/35408/Α5/03-03-2017 ΚΥΑ), προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιπλέον θέσεις σε ποσοστό 5%, για το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» σε άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.

Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ορίζεται συνολικά στις 50, οι οποίες διαμοιράζονται στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 ως εξής: 25 θέσεις με έναρξη φοίτησης το χειμερινό εξάμηνο και 25 θέσεις με έναρξη φοίτησης το εαρινό εξάμηνο.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

Main Menu