Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών» Ο.ΝΕ.Π.Σ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π.

Η Πρόσκληση αφορά έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Τουρισμού», με έδρα την Πάτρα.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ.

Βρείτε την Αίτηση εδώ.

Main Menu