Ανάκληση προκήρυξης

 

Η αναρτηθείσα χθες 17.5.2018 Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) 2018-2021 σε 24 εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (ΔΗΔ) ανακλήθηκε δεδομένου ότι από παραδρομή περιλήφθηκε σε αυτήν το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών αντί των αποφασισθέντων από τη Διοικούσα Επιτροπή έξι (6) θεματικών ενοτήτων. Για το λόγο αυτό η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων δεν θα λειτουργήσει μέχρι την ανάρτηση της νέας προκήρυξης τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Main Menu