Ενημέρωση για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης στα κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΓΧΝ, ΔΓΡ και ΕΑΓ για το ακ. έτος 2018-19

 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Ε.Α.Π. αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης για τα κοινά ΠΜΣ «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων», «Δημιουργική Γραφή» και «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου».

Main Menu