Απάντηση σε ανυπόστατο δημοσίευμα

 

Σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας www.esos.gr στις 16 Ιουνίου 2018 υπάρχει άρθρο με τίτλο «Μηδενίζονται» οι εργασίες των φοιτητών που οφείλουν δίδακτρα στο ΕΑΠ το οποίο είναι μεροληπτικό και δυσφημιστικό για την ακαδημαϊκή αξιοπιστία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και την οικονομική πολιτική της Διοικούσας Επιτροπής.

Τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται στην απόφαση της 380/14-5-2018 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής. Αυτό όμως είναι μόνο ένα μικρό μέρος της αλήθειας και προς αποκατάστασή της σημειώνουμε τα εξής:

Όλα ανεξαιρέτως τα παραπάνω μέτρα ισχύουν από τον Ιούλιο του 2015, πριν δηλαδή αναλάβει τα καθήκοντά της η σημερινή Διοίκηση του ΕΑΠ (πβ. απόφαση της 276/28-7-2015 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής).

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή είναι αυτή που αποφάσισε να αυξήσει τον αριθμό των δόσεων για την αποπληρωμή της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών από 2 σε 6 και 7 δόσεις, με αποφάσεις της στις συνεδριάσεις 303/13-6-2016 και 339/26-6-2017.

Επισημαίνεται ότι κατά μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους, το Ίδρυμα έχει ήδη δεσμευθεί ως προς τον αριθμό των μελών ΣΕΠ με τους οποίους θα συνεργασθεί, έχει συνάψει επίσης συμβάσεις για το σύνολο των αιθουσών που θα χρησιμοποιήσει και έχει αρχίσει την αποστολή του εκπαιδευτικού υλικού στο σύνολο των φοιτητών που έχουν δηλώσει ΘΕ.

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή είναι αυτή που αποφάσισε τη γενναία μείωση του κόστους για επανεγγραφή σε Θεματική Ενότητα μόνο για εξετάσεις, σε 50 ευρώ (από 250 ευρώ που ήταν για τα προπτυχιακά και από 300 ευρώ για τα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών)

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την έκπτωση κατά 20% της οικονομικής συμμετοχής σε φοιτητές που έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού και παρακολουθούν ταυτόχρονα οποιοδήποτε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ.

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση των υποτροφιών κατά 20% από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα.

Η σημερινή Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε και συμβλήθηκε με την Ομοσπονδία Υπεραστικών Λεωφορείων για τη μείωση κατά 50% της δαπάνης μετακίνησης των φοιτητών.

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα μέτρα ελάφρυνσης της δαπάνης των φοιτητών του Ιδρύματος, που σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες όπως οι ηλεκτρονικές Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, η ψηφιακή προσφορά Θεματικών Ενοτήτων με έκπτωση 50 ευρώ, έχουν ενισχύσει καθοριστικά τον κοινωνικό ρόλο και τον ανοικτό χαρακτήρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

Γνώμονας των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής είναι η διευκόλυνση των φοιτητών μας σε καιρούς κρίσης, αλλά και η επιβράβευση της συντριπτικής πλειονότητάς τους που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, στηρίζοντας από το υστέρημά τους την προσωπική και επαγγελματική τους ανέλιξη μέσω της φοίτησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο μοναδικό δημόσιο, Ανοικτό και Εξ Αποστάσεως πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας.

Πρέπει να γίνει γνωστό, ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο λαμβάνει ετησίως μόλις 500.000 ευρώ από την κρατική επιχορήγηση, τη στιγμή που οι ετήσιες δαπάνες του Ιδρύματος ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προφανώς συγκεντρώνεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών. Συνεπώς ως Διοίκηση, δεν έχουμε το δικαίωμα επ’ ουδενί λόγω, να ζημιώνουμε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, πολύ περισσότερο καθότι ελεγχόμεθα ως Δημόσιο Πανεπιστήμιο και υποκείμεθα στις σχετικές διατάξεις των νόμων. Με άλλα λόγια, η διαφάνεια αλλά και η συνετή οικονομική διαχείριση, συνιστούν συστατικά της εχέφρονης διοικητικής λειτουργίας και συνεπώς υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κρίνονται οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της

Διοικούσας Επιτροπής του

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Βασίλης Καρδάσης

Main Menu