Τροποποίηση της ΚΥΑ που αφορά στη διαπίστωση σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Φ.151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ. Β’/2014) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τροποποιήθηκε με την Φ.153/104779/Α5 (ΦΕΚ 2416/τ. Β’ 2018).

 

Main Menu