Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (Σ.Θ.Ε.Τ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 2η Ιουλίου 2018 και ώρα 23.59. 
 
Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ
 

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Βιομιμητική Τεχνολογία πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την πρόσκληση για το ΣΠΣ Σχεδίαση Ενσωματωμένων συστημάτων και Εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων πατήστε εδώ.

 
 
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ.363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών με έναρξη παρακολούθησης τον Οκτώβριο του 2018.
 
Τα προσφερόμενα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σ.Θ.Ε.Τ . είναι τα εξής:
  • Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (100 θέσεις )
  • Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (60 θέσεις)
  • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things) (60 θέσεις)
  • Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας(90 θέσεις)
  • Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (Game Development) (30 θέσεις)
  • Βιομιμητική Τεχνολογία (50 θέσεις)
  • Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής (26 θέσεις)
  • Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση (25 θέσεις)

Main Menu