Διευκρινίσεις σε σχέση με την υποβολή υποψηφιότητας για το ερευνητικό πρόγραμμα «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»

 

Σχετικά με την διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για το ερευνητικό πρόγραμμα «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821» διευκρινίζονται τα κάτωθι:

1. Το κείμενο της αίτησης, το μονοσέλιδο που πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψηφίους- είτε αφορά ατομικό πρόγραμμα είτε συλλογικό (ομάδα έργου) - να επισυνάπτεται στο πεδίο Ερευνητικό Σχέδιο. Στην περίπτωση συλλογικού έργου, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση όλα τα μέλη της ομάδας. Η αίτηση θα υπογράφεται από τον επικεφαλής ή τον υπεύθυνο επικοινωνίας.

2. Όταν η υποβολή της πρότασης είναι συλλογική (ομάδα έργου), τότε:

  • στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης  συμπληρώνονται τα στοιχεία του επικεφαλής της ομάδας ή του υπεύθυνου επικοινωνίας.
  • Η επισύναψη των δικαιολογητικών αφορά όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας σε ένα ενιαίο αρχείο pdf.

 

 

Main Menu