Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Δι- ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 388/23-07-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

 

Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  1. Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου - (ΕΑΓ),  600 θέσεις 300  θέσεις με έναρξη φοίτησης  στο χειμερινό και 300 θέσεις με έναρξη φοίτησης στο εαρινό εξάμηνο.
  2. Δημιουργική Γραφή – (ΔΓΡ) 250 θέσεις με έναρξη φοίτησης στο χειμερινό εξάμηνο

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 
 

Main Menu