Ενημέρωση αναφορικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)»

 

Αγαπητες/οί κύριες/κύριοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Δι- ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)» έχει ολοκληρωθεί. Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων στο πρόγραμμα σε σχέση με το τεράστιο ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει για αυτό, ήταν η αιτία της άμεσης συμπλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων εισαγωγής.


Ευχαριστούμε πολύ όλους τους υποψήφιους φοιτητές για το έκδηλο ενδιαφέρον τους ως προς την εισαγωγή στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ευελπιστούμε η εισαγωγή τους να καταστεί δυνατή στο μέλλον.


Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερομένους που ενώ είχαν προχωρήσει σε καταβολές διδάκτρων, σε σχέση με την πρόθεσή τους για δήλωση θεματικών ενοτήτων, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, ότι τα χρήματα θα επιστραφούν στους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το ΕΑΠ, όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την οριστική εισαγωγή των αιτούντων στο συγκεκριμένο ΜΠΣ, θα τηρήσει αυστηρά τη διαδικασία που αναφέρεται στις οδηγίες που συνόδευαν την αίτηση, για το χρονικό διάστημα που η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ήταν σε λειτουργία (έναρξη – λήξη).

Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους και όλες.

Main Menu