Αφυπηρέτηση Καθηγητών Δ. Ζευγώλη και Α. Κόκκου

 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση και τις θερμότερες ευχαριστίες μας στους Καθηγητές Δημήτριο Ζευγώλη και Αλέξιο Κόκκο για την πολυετή προσφορά τους στο Ίδρυμα. Η συμβολή τους  υπήρξε ουσιαστική, καθοριστική και πολύτιμη, καθώς ανήκουν στα  ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με ενεργό συμμετοχή στην οργάνωσή του και στη δι­αμόρφωση της φυσιογνωμίας του.

Τους  συγχαίρουμε για την ακαδημαϊκή τους  πορεία, και  τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στο επιστημονικό τους  έργο με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσήλωση που τους  διέκρινε  στη μέχρι τώρα πορεία τους. 

Main Menu