Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ε.Α.Π. με τίτλο Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

 

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής σας πατήστε εδώ.
 
To username θα είναι το email σας και password το κινητό τηλέφωνό σας.

 

Main Menu