Ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας SABA

 

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε το ΕΑΠ είχε σχεδιάσει και αποφασίσει τη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Saba) για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεων Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ, Τμήματα ΗΛΕ) και αυτό επειδή πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας θα συνιστούσε ποιοτική αναβάθμιση στην εκπαίδευση και τεχνολογική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Τμήμα Εγκαταστάσεων προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πριν την πραγματική έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των ΟΣΣ. Ωστόσο, το Σάββατο 13/10/2018, η λειτουργία των ΗΛΕ ΟΣΣ δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί σε πλήρη κλίμακα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δύσκολη και εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση για όλους τους συμμετέχοντες και το ίδιο το Ίδρυμα.

Τόσο η Διοίκηση όσοι και οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να διευκρινιστούν οι αιτίες του προβλήματος που θα οδηγούσαν στην αποκατάστασή του. Από έναν πρώτο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα ήταν τεχνικό και αφορούσε την ανάδοχο εταιρεία και όχι τη λειτουργία του συστήματος από πλευράς του ΕΑΠ. Μετά από έντονες πιέσεις προς την ίδια την εταιρεία και τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα κατέστη απολύτως σαφές ότι η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε οφειλόταν σε πρόβλημα στον τεχνικό σχεδιασμό της πλατφόρμας. Πρέπει να τονισθεί ότι εν τέλει η εταιρεία Saba ανέλαβε πλήρως την ευθύνη στέλνοντας μια προκαταρκτική και στη συνέχεια μια τελική τεχνική αναφορά του προβλήματος. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο από την τελευταία επιστολή του Αντιπροέδρου της Saba:

« […] το συμπέρασμα της αναφοράς είναι ότι υπήρξε μια μοναδική αιτία που οδήγησε στην υποβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος στο Πανεπιστήμιο, στις 13 Οκτωβρίου. Η Saba έχει προβεί σε μια σειρά κινήσεων που στοχεύουν να αποτρέψουν ένα παρόμοιο συμβάν στο μέλλον, όπως περιγράφεται στην αναφορά RCA.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απολογηθώ για άλλη μια φορά για τη διακοπή των προγραμματισμένων συναντήσεων του ΕΑΠ.

[…] Η Saba έχει προβεί σε μια σειρά κινήσεων που στοχεύουν να αποτρέψουν ένα παρόμοιο συμβάν στο μέλλον»

Με αυτό το δεδομένο και προς αποκατάσταση της αλήθειας, το ΕΑΠ κρίνει απαραίτητη την παραπάνω ενημέρωση, έχοντας πλέον μια εμπεριστατωμένη εικόνα του προβλήματος. Στην παρούσα φάση εξετάζονται οι προτεινόμενες λύσεις της εταιρείας. Η Διοίκηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξακολουθήσουν να διεκδικούν τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος πριν προβούν στην πλήρη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Saba και εννοείται ότι παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη χρήση μιας απόλυτα λειτουργικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Main Menu