Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Παρουσίαση βασικών ζητημάτων που αφορούν στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών

 

Η Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ε.Α.Π. διοργανώνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 - 13:00 εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Παρουσίαση βασικών ζητημάτων που αφορούν στη συγγραφή διπλωματικών εργασιών, όπως η επιλογή θέματος, η δόμηση της εργασίας, η παρουσίασή της κ.ά..….

Διαβάστε περισσότερα

 

Main Menu