Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοίτησης σε Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες

Εκτύπωση

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 403/23-11-2018 Συνεδρίαση αποφάσισε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος φοίτησης στα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ με έναρξη φοίτησης την 1η Μαρτίου 2019, θα αναρτηθεί την προσεχή Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Η Πρόσκληση θα αφορά:

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες: 

Τα Δι-ιδρυματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες:

Αναλυτικά οι προσφερόμενες θέσεις στα Προγράμματα θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση της Πρόσκλησης τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.  

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την 10η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 14ης  Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.