Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Β κύκλο 3 Σύντομων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για το Β΄ κύκλο Σπουδών, ο οποίος θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2019 για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

-          Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

-          Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

-          Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (NHzCC)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών μέχρι 10/02/2019  αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Main Menu