Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με Θεματικές Ενότητες Ετήσιας Διάρκειας

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 412/11-02-2019 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 6 Προπτυχιακά και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2019.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- ΦΥΕ (500 θέσεις)

2.      Πληροφορική- ΠΛΗ (1200 θέσεις)

3.      Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών – ΔΕΟ (1500 θέσεις)

4.      Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό - ΕΛΠ (800 θέσεις)

5.      Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- ΕΠΟ (1200 θέσεις)

6.      Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός -ΙΣΠ (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

1.      Master in Business Administration»-ΜΒΑ (450 θέσεις)

2.      Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων -ΔΤΕ (390 θέσεις)

3.      Διοίκηση Μονάδων Υγείας –ΔΜΥ (430 θέσεις)

4.      Τραπεζική –ΤΡΑ (455 θέσεις)

5.      Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων  -ΔΠΜ (450 θέσεις)

6.      Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας -ΔΙΠ (445 θέσεις)

7.      Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές -ΣΜΑ (100 θέσεις)

8.      Διαχείριση Τεχνικών Έργων  -ΔΧΤ(420 θέσεις)

9.      Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  -ΠΣΧ (260 θέσεις)

10.  Διαχείριση Αποβλήτων –ΔΙΑ (335 θέσεις)

11.  Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – ΠΣΦ (100 θέσεις)

12.  Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας- ΚΠΠ (200 θέσεις)

13.  Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα- ΠΛΣ (220 θέσεις)

14.  Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών- ΚΦΕ (300 θέσεις)

15.  Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά -ΜΣΜ (120 θέσεις)

16.  Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού –ΣΔΥ (110 θέσεις)

17.  Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα -ΓΤΠ (90 θέσεις)

18.  Σχεδιασμός Φωτισμού-ΣΦΠ (60 θέσεις)

19.  Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος -ΑΣΠ (30 θέσεις)

20.  Επιστήμες της Αγωγής –ΕΚΠ (800 θέσεις)

21.  Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΕΚΕ (300 θέσεις)

22.  Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός –ΟΡΘ (180 θέσεις)

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Main Menu