Συνάντηση Έργου Teleicce

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 19&20 Μαρτίου 2019, στους χώρους του Επιμελητηρίου του Brinidisi της Ιταλίας, η συνάντηση εταίρων του έργου Teleicce "Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας συστάδων επιχειρήσεων και της απασχόλησης", το οποίο συντονίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
Το έργο TeleICCE προωθεί την υιοθέτηση ενός πλαισίου το οποίο θα επιτρέψει τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών μορφών συνεργασίας καθώς και την υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης των επιχειρηματικών και εργασιακών δεξιοτήτων.

Για να δείτε το δελτίο τύπου πιέστε εδώ.

Main Menu