Ανακοίνωση για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου»

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 13:12, καθώς συμπληρώθηκαν οι 500 αιτήσεις που προέβλεπε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

Σας ευχαριστούμε για το μεγάλο ενδιαφέρον σας για φοίτηση σε αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και σας υπενθυμίζουμε ότι εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στα άλλα οκτώ (8) Προπτυχιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Τριάντα Πέντε (35) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ετήσιας ή εξαμηνιαίας διάρκειας, που προσφέρει το ΕΑΠ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή μέχρι τη 31η Μαΐου 2019 ενώ η φοίτηση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου 2019.

Main Menu