Ενημέρωση σχετικά με τις Προκηρύξεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών ΒΝΠ, ΔΗΔ, ΔΙΤ, ΧΒΑ και ΔΕΑ και για τη Θ.Ε. ΕΚΠ67 του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΚΠ, για τα ακ. έτη 2019-2022

 

HΔιοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ, θα κληθεί να εγκρίνει πρόταση του Προέδρου για 10ήμερη παράταση υποβολής αιτήσεων μελών ΣΕΠ  στα προγράμματα ΔΗΔ, ΔΙΤ, ΒΝΠ, ΧΒΑ, ΔΕΑ και στην Θ.Ε. ΕΚΠ67, την προσεχή Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019. Η παράταση θα έχει έναρξη μετά την ολοκλήρωση των Εθνικών Εκλογών.

 

Main Menu