Έγκριση παράτασης για την υποβολή αιτήσεων στην Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στη Θεματική Ενότητα «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία» (ΕΚΠ67) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ. αριθμ. 431/4-7-2019 Συνεδρίασή της αποφάσισε να εγκρίνει παράταση δέκα (10) ημερών για την υποβολή αιτήσεων στην Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) στη Θεματική  Ενότητα «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία» (ΕΚΠ67) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής » (ΕΚΠ)  για τα ακ. έτη 2019-2022.

 

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/

 

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματική Ενότητα

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Main Menu