Έγκριση παράτασης για την υποβολή αιτήσεων στην Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 18 Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών «Χημική & Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) και «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ), για τα Ακ. Έτη 2019-22

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ. αριθμ. 431/4-7-2019 Συνεδρίασή της αποφάσισε να εγκρίνει παράταση δέκα (10) ημερών για  την υποβολή αιτήσεων στην Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) σε 18 Θ.Ε. των Προγραμμάτων Σπουδών «Χημική & Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) και «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ), για τα Ακ. Έτη 2019-2022»

 

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://dev.eap.gr/sep-candidate/public#/

 

Προκήρυξη

Πληροφοριακό Έντυπο

Θεματικές Ενότητες

Για υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Main Menu