ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π.

Αγαπητοί/ές κύριοι/κυρίες,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η καταβολή αμοιβών και οδοιπορικών μελών Σ.Ε.Π. δεν κατέστη δυνατή στις 12/07/2019 λόγω διοικητικού κωλύματος, καθώς η έκτακτη απουσία του τέως Αν. Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων σε συνδυασμό με την αδυναμία ορισμού νέου Προϊσταμένου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών καθώς και Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος» προκάλεσε την αδυναμία υπογραφής των απαραίτητων για πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή στις 12/07/2019. 

Η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί στις 26/7/2019 η καταβολή των αμοιβών και οδοιπορικών εξόδων που δεν έλαβε χώρα στις 12/07/2019. 

Τέλος σχετικά με την κάλυψη των οδοιπορικών, σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Οδοιπορικών Εξόδων αυτήν την περίοδο πραγματοποιεί εκκαθαρίσεις δικαιολογητικών τα οποία παρελήφθησαν τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019 και στις οποίεςπεριλαμβάνονται παραστατικά από μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν τους προηγούμενους μήνες, είτε λόγω καθυστερημένης αποστολής δικαιολογητικών από τα μέλη ΣΕΠ, είτε λόγω εκκρεμοτήτων που υπήρχαν στα παραστατικά και χρειάστηκε η εκ νέου αποστολή δικαιολογητικών που δεν είχαν συμπεριληφθεί.

 

Με εκτίμηση

Επαμεινώνδας Καραλής
Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

 

Main Menu