Επιτυχημένη η λειτουργία του εξεταστικού κέντρου στην Κρήτη

Παγκρήτιος Σύλλογος                                                                                                                                                                                     

Φοιτητών & Αποφοίτων ΕΑΠ

 
Ηράκλειο 8/8/2019
 
 
Δελτίο Τύπου

Μετά την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εξετάσεων και το πέρας του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-19 θα θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την άκρως επιτυχημένη λειτουργία του Περιφερειακού Εξεταστικού Κέντρουτου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στην Κρήτη. Το εξεταστικό κέντρο φέτος λειτούργησε πρώτη φορά για ΟΛΕΣ τις θεματικές ενότητες των ετήσιων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς επίσης και για εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες τόσο στις τακτικές όσο και στις επαναληπτικές εξεταστικές περιόδους.

Η λειτουργία του εξεταστικού κέντρου ικανοποίησε ένα πάγιο αίτημα για παροχή ισότιμω νεκπαιδευτικών ευκαιριών στους φοιτητές της Κρήτης οι οποίοι φέτος διευκολύνθηκαν και απαλλάχθηκαν από την οικονομική επιβάρυνση που κάθε θεματική  ενότητα απαιτούσε για μετάβαση στην Αθήνα.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την ανταπόκριση της Διοικούσας Επιτροπής στο αίτημα μας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ.Βασίλη Καρδάση για τις συναντήσεις που είχαμε, τη συνέπεια στις δεσμεύσεις του και την άριστη συνεργασία μας  προκειμένου ο παραπάνω στόχος που είχε τεθεί από το σύλλογό μας να ικανοποιηθεί και υλοποιηθεί επιτυχώς.

Αναμένουμε να ευοδωθούν παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον. Στόχος μας είναι η διεύρυνση των λειτουργιών του παραρτήματος Κρήτης με υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, κύκλων ομιλιών, ημερίδων και πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Αυτοδιοικητικούς, Πολιτιστικούς και Καλλιτεχνικούς φορείς. Όραμά μας είναι η λειτουργία Βιβλιοθήκης και ενός Παραρτήματος του ΕΑΠ στην Κρήτη που θα λειτουργήσει ως πολυδύναμο Εκπαιδευτικό Κέντρο για τους φοιτητές και το Κοινωνικό σύνολο της Περιφέρειας μας.

Η Πρόεδρος                                                                        Η Γραμματέας

Μαίρη Κουλούρη                                                                 Εύη Γαρεδάκη

 

Δείτε την επιστολή εδώ.

Main Menu