Αποτελέσματα Εισαχθεισών Φοιτητριών και Εισαχθέντων Φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» & «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ελέγχου αιτήσεων εγγραφής, λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα γίνει ανά αίτηση, μέσω ειδικής εφαρμογής.

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα του ελέγχου της αίτησής σας πατήστε εδώ.

Μπορείτε να δείτε το χαρακτηρισμό της αίτησής σας κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών, που ενεργοποιήσατε μετά την ενημέρωση που λάβατε στην προσωπική ηλεκτρονική σας αλληλογραφία κατόπιν της επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τους αριθμούς πρωτοκόλλου των δεκτών αιτήσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και σχετική ενημερωτική επιστολή για τις επιτυχούσες φοιτήτριες και τους επιτυχόντες φοιτητές.

  1. Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων/ Αποτελέσματα/ Ενημερωτική Επιστολή Επιτυχόντων
  2. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Αποτελέσματα/ Ενημερωτική Επιστολή Επιτυχόντων

Main Menu